Swedish Language English Language

Vårt Uppdrag

VÅRT UPPDRAT

Vårt uppdrag är att främja det afrikanska kulturarvet och även belysa andra kulturer genom uttryck som i dans, musik och konst. Genom projektet Educate the children project in Africa (ECPA) bidrar vi till utbildning för de behövande.

 

11798410_396492950541441_1364489251_nETCP