Swedish Language English Language

Dans

AFRIKANSK DANSER

Danser som utförs för allmänheten är ett modernt fenomen i Afrika. I byar är det öppet för alla att dansa och uttrycka sig genom sitt agerande. Vissa danser är rituella och de kan handla om mytologi, jakt, skörd, krig eller om olika djur. I det moderna samhället (städer), har ritualer förlorat sin betydelse och det är därför viktigt att utföra danser i en annan form för att allmänheten ska känna till dem. 

DANSER OCH DERAS INNEBÖRD


En lekfull modern dans med fritt utrymme för improvisation. Rörelsen av kroppen symboliserar en konversation i form av gester. Denna dans är från södra delen av Ghana.

Denna dans börjar med ett attraktivt ljud av en flöjt och en solosång av ledaren i dansen för anhängarna att svara på. Det är en jaktdans som utförs av människor i norra delen av Ghana för minnet av fallna hjältar och kungar.

Denna kallas också ”Pengar dansen” på grund av att dansen endast utfördes av de rika som visade upp sina rikedomar i form av juveler och kläder. Denna dans är populär bland Ewe stammen i Ghana.

Detta är en kreativ dans skapad av EDME. Det är ett dansverk som presenteras av olika trummor med djembe rytm.
En dans av Ashanti folket i Ghana. Denna dans är särskilt känd för sin elegans och komplexiteten i dansarnas rörelser. Trummandet är också känd för sin komplexitet i de överlappande rytmerna från de två ledande Atumpan trummorna. Adowa utförs vid festivaler och sociala sammankomster.

Den traditionella dansen från Ewe stammen i Ghana. Den kännetecknas av graciös koreografi med två dansares rytmiska och synkroniserade rörelser av armar, midjorna och fötter. Agbadza är traditionellt en krigsdans, men används nu i sociala och rekreationella situationer för att fira freden. Krigsdanser används ibland som militära övningar. Med signaler från ledtrumman orderas krigaren att gå vidare, till höger, gå ner, etc. Dessa danser hjälper också krigarna att förbereda sina gärningar i strid genom rörelserna i dansen.

Det har skrivits mycket om de politiska inslagen i afrikansk konst, främst inom teater. Fokuseringen på Afrika (och dess samtida moderna dansare) är mycket välkommet då diskussion om denna konstform utelämnas eller förminskas inom den kritiska litteraturen. Texten är en unik redogörelse för kritisk reflektion av både teori och praktik som blandar både personliga erfarenheter och vittnesmål med politik och kulturell analys. Översynen behandlar konceptuella frågor, representations praxis och viss brist av en stor volym på afrikansk samtida dans.